Luật tố cáo 2018

  • Quy định về rút tố cáo 09:38 | 17/07/2018
  • Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Luật tố cáo 2018 (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019).
  • Không mở rộng hình thức tố cáo qua e-mail; fax 14:20 | 12/06/2018
  • Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Luật Tố cáo (sửa đổi) được ại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua sáng nay (12/6) với tỉ lệ 96,10% đại biểu tán thành. Luật có hiệu lực từ 1/1/2019.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn