DNNN

  • Công khai lương công ty TNHH MTV Nhà nước 09:18 | 01/07/2014
  • Nhằm bảo đảm tăng cường công khai, minh bạch về hoạt động của DN, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 36/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 về Quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.
  • DNNN chính thức được thoái vốn dưới mệnh giá 10:42 | 08/03/2014
  • Chính phủ cho phép DNNN được thoái vốn dưới mệnh giá hoặc dưới giá trị sổ sách kế toán của DN sau khi đã trừ đi những khoản dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính theo quy định và trên cơ sở phương án thoái vốn đã được chủ sở hữu xem xét, ...
  • Thủ tướng lệnh cách chức lãnh đạo DNNN chây ỳ cổ phần hóa! 11:11 | 04/03/2014
  • Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Tập đoàn kinh tế phải chịu trách nhiệm hành chính trước Thủ tướng về kết quả tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN thuộc phạm vi phụ ...
  • Quy định mới về cổ phần hóa DNNN 09:56 | 30/11/2013
  • Từ ngày 15/1/2014, doanh nghiệp cổ phần hóa đã xác định giá trị nhưng chưa bán cổ phần sẽ được điều chỉnh lại giá trị DN đã công bố sau 18 tháng (thời hạn trước đây là 12 tháng)
  • Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động DNNN 17:19 | 19/11/2013
  • Bộ tài chính vừa ban hành Thông tư 158/2013/TT-BTC hướng dẫn về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với DN do nhà nước làm chủ sở hữu hoặc DN có vốn nhà nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn