78/2014/QH13

  • Sẽ điều chỉnh lương cho người có lương hưu thấp 10:28 | 23/09/2015
  • Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cho biết Bộ đang phối hợp với các Bộ, ngành triển khai thực hiện việc rà soát, nghiên cứu và xây dựng phương án xử lý đối với mức lương hưu của người có mức lương hưu thấp.
  • Danh mục văn bản hướng dẫn tăng lương 2015 11:37 | 26/02/2015
  • Đến nay, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được những văn bản hướng dẫn việc tăng lương, trợ cấp từ ngày 01/01/2015 theo Khoản 6 Điều 2 Nghị quyết 78/2014/QH13 như sau:
  • Quy định về tiền lương năm 2015 10:19 | 10/02/2015
  • (TVPL) Từ ngày 01/01/2015, quy định về tiền lương có nhiều thay đổi. Cụ thể như sau: >> Đã có Nghị định 09/2015/NĐ-CP về tăng 8% lương hưu

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn