76/2015/TT-BTC

  • Giảm lãi suất cho vay tín dụng đầu tư 08:12 | 22/05/2015
  • Từ ngày 19/5/2015, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư sẽ thực hiện theo Thông tư 76/2015/TT-BTC . Cụ thể như sau:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn