76/2014/QH13

  • Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 5% 16:34 | 09/07/2014
  • Đây là một trong những mục tiêu quan trọng của Chính phủ được đặt ra trong năm 2015 nhằm đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 theo Nghị quyết 76/2014/QH13 của Quốc Hội.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn