3723/BNN-BVTV

  • Tăng cường quản lý thuốc BVTV 09:10 | 23/10/2013
  • Theo đó, Sở NN&PTNT cùng UBND huyện và các đơn vị liên quan phải lấy mẫu thuốc BVTV của các doanh nghiệp đã có vi phạm nhiều lần, gửi về các phòng thử nghiệm trong danh sách được Bộ NN&PTNT chỉ định để kiểm tra chất lượng.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn