35/NQ-CP

  • Công khai nhiều thông tin để hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp 16:09 | 27/05/2016
  • Các kiến nghị, khiếu nại của doanh nghiệp gửi tới Chính phủ sẽ được công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, cổng thông tin của các bộ, ngành, địa phương. Số lượng, tỉ lệ giải quyết kiến nghị như thế nào, lý do không đáp ứng… cũng sẽ phải ...
  • Tiếp tục điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng 10:16 | 17/05/2016
  • Đây là nội dung quan trọng được đề cập tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. >> Sắp sửa đổi Nghị định 218/2013 về thuế thu nhập doanh nghiệp >> Nhiều đối tượng sẽ được giảm ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn