35/2012/QH13

  • Tạm hoãn sửa đổi nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm 08:00 | 23/06/2014
  • Chiều 22-6, nhiều vị đại biểu Quốc hội xác nhận với Tuổi Trẻ việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có văn bản gửi đại biểu Quốc hội liên quan đến việc chưa biểu quyết thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn