24/CT-TTg

  • Không phải xuất trình bản giấy khi bị thanh tra thuế 15:46 | 07/08/2014
  • Thủ tướng yêu cầu: các đơn vị thanh tra, kiểm tra có liên quan đến vấn đề thuế, hải quan tại những doanh nghiệp đã thực hiện kê khai điện tử không được yêu cầu doanh nghiệp xuất trình thêm bản giấy.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn