Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

16/2015/TTLT-BTP-BQP

  • Kiểm tra công tác bồi thường trong thi hành án dân sự 10:48 | 01/12/2015
  • Ngày 19/11/2015, Liên Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BTP-BQP sửa đổi Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BTP-BQP hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn