Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

13/2013/TT-NHNN

  • Có thể thanh toán liên NH tới 5 giờ chiều 13:38 | 14/06/2013
  • Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 13/2013/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 23/2010/TT-NHNN quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn