119/2014/TT-BTC

  • Từ 1-9: Cắt giảm thủ tục tương đương 201,5 giờ khai, nộp thuế 08:57 | 27/08/2014
  • Bộ Tài chính ban hành Thông tư 119/2014/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156 , Thông tư số 111 , Thông tư số 219 , Thông tư số 08 , Thông tư số 85 , Thông tư số 39 và Thông tư số 78 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn