104/2013/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện tăng lương theo Nghị định 66

Hướng dẫn thực hiện tăng lương theo Nghị định 66

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 104/2013/TT-BTC hướng dẫn triển khai việc tăng lương theo mức lương cơ sở mới tại Nghị định 66/2013/NĐ-CP.

Xem thêm