08/2013/TT-TTCP

9 loại tài sản, thu nhập phải kê khai

9 loại tài sản, thu nhập phải kê khai

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 08/2013/TT-TTCP hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Theo đó, có 9 loại tài sản, thu nhập phải kê khai.

Xem thêm