Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

08/2012/TTLT/BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC

  • Án treo, rút ngắn thời gian thử thách! 17:07 | 22/09/2012
  • Người được hưởng án treo mỗi năm có thể được rút ngắn thời gian thử thách một lần. Mỗi lần từ một tháng đến một năm. Có thể được rút ngắn thời gian thử thách nhiều lần nhưng phải đảm bảo chấp hành đủ ¾ thời gian thử thách tòa án đã tuyên.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn