06/CT-NHNN

  • Chính sách tiền tệ, tín dụng cuối năm 2012 17:23 | 13/11/2012
  • Thống đốc NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện đồng bộ và hiệu quả các biện pháp huy động vốn, cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng để đảm bảo thanh khoản, nhu cầu tín dụng, nhu cầu thanh toán

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn