Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Chỉ thị 48/CT-TTg Về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

 • Quyết định 2497/QĐ-BTC phê duyệt Đề án Phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, XNK; hành vi chuyển giá, trốn thuế của DN.

 • Thông tư 49/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa có hiệu lực từ ngày 15/02/2018.

 • Thông tư 51/2017/TT-BTNMT về việc bổ sung Thông tư 45/2016/TT-BTNMT quy định về Đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản...

 • Quyết định 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025.

 • Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp được ban hành ngày 15/12/2017.

 • Ngày 25/12/2017, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 6051/BGDĐT-GDCTHSSV Về việc bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân 2018.

 • Thông tư 133/2017/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước được ban hành ngày 15/12/2017.

 • Thông tư 12/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 26/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

 • Quyết định 4195/QĐ-TCHQ ngày 18/12/2017 về việc ban hành quy chế phối hợp tiếp nhanạ, phân loại, giải quyết khiếu nại tại cơ quan hải quan.

 • Công văn 5917/BHXH-CSYT ngày 29/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng.

 • Công văn 85/BHXH-GĐB ngày 10/01/2018 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung trong thống kê thanh toán chi phí KCB BHYT.

 • Thông tư 49/2017/TT-BYT quy định về hoạt động y tế từ xa có hiệu lực từ ngày 15/02/2018.

 • Thông tư 32/2017/TT-BCA về danh mục đồ vật cấm đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam và xử lý vi phạm có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

 • Công văn 26/TANDTC-TCCB ngày 15/01/2018 về việc góp ý phương án tổ chức Tòa chuyên trách.