Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Công văn 8601/VPCP-CN ngày 15/8/2017 về việc sử dụng giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông tại TCTD.

 • Quyết định 1191/QĐ-TTg ngày 14/8/2017 phê duyệt Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 • Công văn 3010/VKSTC-V14 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 41/2017/QH14 về thi hành BLHS 2015 được ban hành ngày 09/8/2017.

 • Thông tư 182/2017/TT-BQP hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí cho các DN Quân đội chi tiền lương tháng và kinh phí đóng BHXH cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu.

 • Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại được ban hành ngày 10/8/2017.

 • Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 113/2015/NĐ-CP quy định phụ cấp đặc thù, ưu đãi, trách nhiệm công việc và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các CSGDNN công lập.

 • Thông tư 08/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư 17/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động.

 • Nghị quyết 75/NQ-CP ngày 09/8/2017 về Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2017.

 • Công văn 3340/BHXH-ST hướng dẫn việc cấp sổ BHXH và thẻ BHYT theo mã số BHXH được ban hành ngày 08/8/2017.

 • Chỉ thị 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục,

 • Ngày 09/8/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 81/2017/TT-BTC Quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu.

 • Quyết định 10/QĐ-TCQLĐĐ ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục Quản lý đất đai có hiệu lực từ ngày 25/01/2017.

 • Thông tư 30/2017/TT-BGTVT ngày 07/9/2017 SĐ, BS Thông tư 40/2010/TT-BGTVT quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa.

 • Thông tư 29/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ 15/10/2017.

 • Thông tư 27/2017/TT-BGTVT ngày 25/8/2017 SĐ, BS Thông tư 36/2014/TT-BGTVT quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư 14/2015/TT-BGTVT.