Yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Trong các trường hợp sau đây, Công ty TNHH 02 thành viên trở lên là chủ văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý đã được cấp văn bằng bảo hộ có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cấp lại văn bằng bảo hộ (với điều kiện phải nộp lệ phí tương ứng):

1. Văn bằng bảo hộ bảo hộ bị mất;

2. Văn bằng bảo hộ bị hỏng, rách, bẩn, phai mờ đến mức không sử dụng được.

Cách thức thực hiện

Công ty TNHH 02 thành viên trở lên có thể tự mình hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác gửi văn bản yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ thông qua hai hình thức:

- Trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Qua bưu điện.

Thành phần hồ sơ:

1. Tờ khai yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ (mẫu 03-PBVB/GCN quy định tại Phụ lục C ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN);

2. Bản gốc văn bằng bảo hộ bị hỏng (trong trường hợp văn bằng bảo hộ bị hỏng, rách, bẩn, phai mờ);

3. Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho tổ chức (trường hợp yêu cầu được nộp thông qua đại diện);

4. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Thời hạn giải quyết: 01 tháng kể từ ngày nhận đơn.

Trường hợp yêu cầu cấp  cấp lại văn bằng bảo hộ không đáp ứng quy định, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để công ty TNHH 02 thành viên trở lên yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối.

Nếu kết thúc thời hạn nêu trên, công ty yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp lại văn bằng bảo hộ có nêu rõ lý do.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Sở hữu trí tuệ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

994
Bài viết liên quan: