Trình tự và thủ tục nộp lệ phí môn bài trong quá trình hoạt động trong Công ty Cổ Phần

lệ phí môn bài

Hình từ Internet

Từ ngày 25/02/2020, bổ sung trường hợp được miễn lệ phí môn bài với công ty cổ phần như sau:

- Công ty cổ phần mới thành lập (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới) được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12).

- Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh Anchorđược miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Lưu ý: Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, công ty cổ phần thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (sau đây gọi chung là Đơn vị phụ thuộc) thì đơn vị phụ thuộc được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài.

1. Khai lệ phí môn bài

Các trường hợp nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài:

- Công ty nộp lệ phí môn bài mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Trường hợp trong năm, doanh nghiệp có thay đổi về vốn.

Hồ sơ khai lệ phí môn bài bao gồm:

1. Tờ khai lệ phí môn bài theo Mẫu 01/LPMB (Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC);

2. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện công việc.

Thời hạn nộp hồ sơ

- Đối với doanh nghiệp mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh: chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Đối với doanh nghiệp có thay đổi về vốn trong năm: nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

Địa điểm nộp hồ sơ

- Công ty nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính.

- Đơn vị phụ thuộc nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi có đơn vị phụ thuộc.

2. Nộp lệ phí môn bài

Căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với công ty cổ phần

- Mức thu lệ phí môn bài của công ty cổ phần được căn cứ theo vốn đầu tư ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp công ty cổ phần có vốn đầu tư được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bằng ngoại tệ thì quy đổi ra tiền đồng Việt Nam để làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài mở tài khoản tại thời điểm doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài nộp tiền vào Ngân sách nhà nước.

- Nếu doanh nghiệp có thay đổi vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Mức thu lệ phí môn bài

Công ty có vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng

3,000,000 đồng/năm

Công ty có vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống

2,000,000 đồng/năm

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

1,000,000 đồng/năm

- Công ty cổ phần thuộc trường hợp không được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh:

+ Nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm;

+ Nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

- Công ty nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) khi hết thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp):

+ Trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm;

+ Trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

- Công ty đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điều kiện: Văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi trước thời hạn phải nộp lệ phí (nêu bên dưới) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nếu không đáp ứng điều kiện, doanh nghiệp phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài: chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Riêng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

- Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm: chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời gian miễn.

- Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm: chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,159
Bài viết liên quan: