>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Thông báo về tình hình biến động lao động nếu có hàng tháng trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

Hình từ Internet

1. Thông báo tình hình biến động lao động trong côngty TNHH 2 thành viên trở lên

Nếu trong tháng có sự biến động (tăng / giảm) về số lượng người lao động làm việc; thì trước ngày 03 của tháng liền kề, công ty TNHH 2 thành viên trở lên có trách nhiệm gửi Thông báo về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị  (Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH) về Trung tâm dịch vụ việc làm nơi công ty đặt trụ sở.

Trường hợp báo tăng lao động:

- Công ty ký hợp đồng lao động với người lao động;

- Người lao động đi làm trở lại sau thời gian nghỉ không lương 14 ngày trở lên trong tháng;

- Người lao động đi làm trở lại sau thời gian nghỉ ốm đau, thai sản trên 14 ngày trong tháng;

- Người lao động hết thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động đi làm lại

Trường hợp báo giảm lao động:

- Chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động.

- Khi người lao động nghỉ ốm đau, thai sản từ 14 ngày làm việc/tháng.

- Người lao động xin nghỉ không hưởng lương từ 14 ngày làm việc/tháng;

- Tạm hoãn hợp đồng lao động…

2. Thời hạn thông báo tình hình biến động trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Khi giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, công ty TNHH 2 thành viên trở lên nộp hồ sơ theo quy định đến cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày.

Khi có phát sinh giảm thì đơn vị báo giảm từ ngày 01 tháng sau, tuy nhiên phải đóng BHYT của tháng sau. Trường hợp không đóng bổ sung giá trị thẻ tháng sau thì đơn vị có thể lập hồ sơ báo giảm tháng sau bắt đầu từ ngày 28 tháng trước nhưng sau khi báo giảm thì không được báo phát sinh tháng trước.

Lưu ý:

Trường hợp, công ty TNHH 2 thành viên trở lên giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay với Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

Hiện nay, ở một số địa phương đã bắt đầu sử dụng phần mềm điện tử để khai báo tình hình biến động lao động, do đó, các công ty cần lưu ý xem địa phương mình đã áp dụng chưa để thực hiện cho phù hợp. 

Ví dụ: Đối với các công ty sử dụng lao động tại thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện thông báo bằng phần mềm quản lý lao động cho Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM bằng cách truy cập vào địa chỉ: http://vieclamhcm.net/ tải phần mềm thông báo lao động: ces_qlld_go , cài đặt trên máy tính, sau đó làm theo hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng.

3. Xử phạt trường hợp công ty TNHH 2 thành viên trở lên báo tăng, giảm lao động muộn

Nếu Công ty TNHH 2 thành viên trở lên không lập hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng; không lập hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực thì sẽ bị phạt theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 41 Nghị định 12/2022/NĐ-CP với mức phạt từ 02 - 04 triệu đồng/người lao động bị vi phạm nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng.

Nếu báo giảm lao động chậm thì theo điểm 2.1 khoản 2 Điều 50 Quyết định 595/QĐ-BHXH, công ty sẽ phải đóng số tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm.

3,245
Bài viết liên quan: