Thông báo thiết lập website thương mại điện tử bán hàng trong công ty TNHH một thành viên

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Website thương mại điện tử bán hàng là website do công ty thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.

Công ty được thiết lập website thương mại điện tử bán hàng sau khi thông báo với Bộ Công thương trực tuyến tại Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử theo quy trình sau:

Bước 1: Công ty truy cập Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử, chọn "Đăng ký" và cung cấp thông tin theo yêu cầu (những trường có dấu * là trường bắt buộc), rồi chọn "Gửi đăng ký".

Bước 2: Trong 03 ngày làm việc, Bộ Công thương sẽ cung cấp cho công ty một tài khoản hoặc yêu cầu công ty bổ sung thông tin (công ty bổ sung thông tin theo yêu cầu) hoặc từ chối yêu cầu đăng ký tài khoản của công ty (công ty phải tiến hành đăng ký lại).

Bước 3: Thực hiện lần lượt theo trình tự sau:

- Đăng nhập vào tài khoản Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử;

- Chọn "Thông báo website thương mại điện tử bán hàng";

- Chọn "Thêm mới thông báo website";

- Khai báo thông tin theo mẫu;

- Chọn "File đính kèm" để chuyển tab;

- Đính kèm file theo hướng dẫn;

- Hoàn tất bằng cách chọn "Gửi hồ sơ" ở đầu trang.

Bước 4: Trong vòng 03 ngày làm việc, Bộ Công thương sẽ phản hồi về 1 trong 2 nội dung sau:

- Xác nhận thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ: Bộ Công Thương sẽ gửi cho thương nhân, tổ chức, cá nhân qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên website thương mại điện tử bán hàng, thể hiện thành biểu tượng đã thông báo.

- Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: công ty phải quay về thực hiện lại Bước 3; trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin, nếu công ty không có phản hồi thì hồ sơ thông báo sẽ bị chấm dứt và phải tiến hành thông báo lại hồ sơ từ Bước 3.

Website thương mại điện tử bán hàng đã được thông báo sẽ được đưa vào danh sách website thương mại điện tử đã thông báo để công bố công khai trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT; các thông tin được công khai bao gồm:

- Tên và loại hình website theo thông báo

- Tên công ty và thông tin liên hệ của công ty.

- Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Lưu ý, trong quá trình hoạt động, công ty có các trách nhiệm dưới đây:

Thứ nhất, công ty phải công bố các thông tin dưới đây trên website bán hàng của mình:

(1) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại (hoặc phương thức liên hệ trực tuyến khác); số, ngày cấp, nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của công ty.

(2) Thông tin về hàng hóa, dịch vụ được cung cấp phải đảm bảo giúp khách hàng xác định chính xác các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ đó.

(3) Giá của hàng hóa dịch vụ phải thể hiện rõ đã bao gồm hay chưa bao gồm những chi phí liên quan đến việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ như thuế, phí đóng gói, phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác; nếu giá niêm yết trên website không thể hiện rõ giá đó đã bao gồm hay chưa bao gồm những chi phí liên quan đến việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ thì được hiểu là đã bao gồm các chi phí liên quan.

(4) Điều kiện giao dịch chung phải được thể hiện bằng các ngôn ngữ bao gồm tiếng Việt, màu chữ tương phản với màu nền của phần website đăng các điều kiện giao dịch chung đó, bao gồm:

- Các điều kiện hoặc hạn chế (về thời gian, phạm vi địa lý,...) trong việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, nếu có;

- Chính sách hoàn trả (thời hạn hoàn trả, phương thức trả hoặc đổi hàng đã mua, cách thức lấy lại tiền, chi phí hoàn trả);

- Chính sách bảo hành sản phẩm, nếu có;

- Các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ, biểu phí và các điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, bao gồm cả những điều kiện và hạn chế nếu có;

- Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch.

(5) Phương thức, giới hạn địa lý (nếu có), thời gian ước tính cho việc giao hàng, cung ứng dịch vụ. Nếu phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải có thông tin kịp thời cho khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy hợp đồng nếu muốn.
(6) Toàn bộ các phương thức thanh toán áp dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ giới thiệu trên website, kèm theo giải thích rõ ràng, chính xác và có cơ chế để khách hàng sử dụng chức năng này được rà soát và xác nhận thông tin chi tiết về từng giao dịch thanh toán trước khi thực hiện việc thanh toán, nếu website có chức năng đặt hàng trực tuyến.

Thứ hai, tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, đặt hàng trực tuyến và thanh toán trực tuyến (nếu website có tính năng cho phép đặt hàng, thanh toán trực tuyến).

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,319
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: