>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Thông báo thiết lập ứng dụng bán hàng trong công ty TNHH một thành viên

Công ty sở hữu ứng dụng bán hàng trên thiết bị di động để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình và phải thực hiện thủ tục thông báo với Bộ Công thương (trừ ứng dụng di động có cả chức năng bán hàng và chức năng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử), đồng thời đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật (nếu có).

Công ty chỉ thực hiện thủ tục thông báo một lần cho tất cả các phiên bản của mỗi ứng dụng.

Quy trình thông báo:

Bước 1: Công ty truy cập Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử, chọn "Đăng ký" và cung cấp thông tin theo yêu cầu (những trường có dấu * là trường bắt buộc), rồi chọn "Gửi đăng ký".

Bước 2: Trong 03 ngày làm việc, Bộ Công thương sẽ cung cấp cho công ty một tài khoản hoặc yêu cầu công ty bổ sung thông tin (công ty bổ sung thông tin theo yêu cầu) hoặc từ chối yêu cầu đăng ký tài khoản của công ty (công ty phải tiến hành đăng ký lại).

Bước 3: Thực hiện lần lượt theo trình tự sau:

- Đăng nhập vào tài khoản Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử;

- Chọn "Thông báo website thương mại điện tử bán hàng";

- Chọn "Thêm mới thông báo website";

- Khai báo thông tin theo mẫu;

- Chọn "File đính kèm" để chuyển tab;

- Đính kèm file theo hướng dẫn;

- Hoàn tất bằng cách chọn "Gửi hồ sơ" ở đầu trang.

Bước 4: Trong vòng 03 ngày làm việc, Bộ Công thương sẽ phản hồi về 1 trong 2 nội dung sau:

- Xác nhận thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ: Bộ Công thương sẽ gửi cho thương nhân, tổ chức, cá nhân qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên ứng dụng bán hàng, thể hiện thành biểu tượng đã thông báo.

- Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: công ty phải quay về thực hiện lại Bước 3; trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin, nếu công ty không có phản hồi thì hồ sơ thông báo sẽ bị chấm dứt và phải tiến hành thông báo lại hồ sơ từ Bước 3.

Ứng dụng bán hàng đã được thông báo sẽ được đưa vào danh sách website thương mại điện tử đã thông báo để công bố công khai trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT; các thông tin được công khai bao gồm:

- Hệ điều hành, tên, địa chỉ truy cập và logo của ứng dựng theo thông báo;

- Tên công ty và thông tin liên hệ của công ty;

- Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Lưu ý, trong quá trình hoạt động, công ty có các trách nhiệm dưới đây:

Thứ nhất, công ty phải cung cấp đầy đủ các thông tin sau trên ứng dụng:

- Tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty;

- Số điện thoại, email hoặc phương thức liên hệ trực tuyến khác;

- Số, ngày cấp và nơi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (nếu pháp luật quy định phải có) đối với hàng hóa, dịch vụ  thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện.

Thứ hai, tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, đặt hàng trực tuyến và thanh toán trực tuyến (nếu ứng dụng có tính năng cho phép đặt hàng và thanh toán trực tuyến).

Xem chi tiết tại công việc "Những lưu ý khi tiến hành thu thập thông tin cá nhân của khách hàng"; "Những lưu ý khi cung cấp chức năng đặt hàng trực tuyến"; "Những lưu ý khi cung cấp chức năng thanh toán trực tuyến".

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,392
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: