Thay đổi người đại diện theo Pháp luật trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

1. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trường hợp có sự thay đổi người đại diện theo pháp luật, công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải nhanh chóng thực hiện đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty TNHH 2 thành viên đặt trụ sở trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi.

Hồ sơ bao gồm:

(1) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (mẫu Phụ lục II-2 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

(2) Nghị quyết, Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

(3) Bản sao hợp lệ Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

(4) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên trở lên và người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

(5) Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực;

2. Nơi nộp hồ sơ và thời hạn giải quyết

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty TNHH 2 thành viên trở lên đặt trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Sau khi được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật và thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp có thể được thực hiện đồng thời một lúc), Xem chi tiết tại công việc "Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp" của công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Ngoài ra, công ty TNHH hai thành viên trở lên phải thực hiện thêm một số thủ tục theo quy định của pháp luật, xem chi tiết tại mục 3 của bài viết: Tổng hợp những công việc pháp lý cần làm khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

4,664
Bài viết liên quan: