Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trong công ty TNHH một thành viên

Công ty phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp khi có thay đổi một trong các nội dung sau:

- Thay đổi tên của công ty;

- Thay đổi địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam;

- Thay đổi nhân sự chịu trách nhiệm;

- Thay đổi, bổ sung nội dung thông tin, phạm vi cung cấp thông tin (tên miền khi cung cấp trên trang thông tin điện tử, hệ thống phân phối ứng dụng khi cung cấp cho các thiết bị di động).

Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp nêu rõ nội dung, lý do cần sửa đổi, bổ sung:

2. Tài liệu chứng minh có liên quan.

3. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là đại diện theo pháp luật của công ty.

Nơi nộp hồ sơ: Sở Thông tin - Truyền thông đã cấp Giấy phép (Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của công ty sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi công ty đã đăng ký thì gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông nơi dự định đặt trụ sở mới).

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

886