>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Quy trình gia hạn để duy trì tên miền Việt Nam trong công ty TNHH một thành viên

Duy trì tên miền Việt Nam

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cần lưu tâm đến thời điểm gia hạn của tên miền. Kiểm tra thông tin tên miền về ngày hết hạn và các thông tin liên quan tại đây

Định kỳ hàng năm, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải thực hiện việc đóng phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam đã được cấp phát tại Nhà đăng ký đang quản lý tên miền.

Thời điểm gia hạn

- Ngay sau khi đăng ký, tên miền phải được duy trì tối thiểu 1 năm.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể thực hiện gia hạn tên miền tại bất cứ thời điểm nào trong vòng đời của tên miền, trừ các trường hợp:

+ Tên miền đang trong quá trình chuyển đổi Nhà đăng ký;

+ Tên miền đang trong trạng thái xử lý thu hồi. 

- Đối với các tên miền đang bị tạm ngừng do quá hạn sử dụng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có 25 ngày kể từ ngày tên miền bị tạm ngừng để thực hiện gia hạn và khôi phục lại hoạt động cho tên miền của mình.

- Sau 25 (hai mươi lăm) ngày, kể từ ngày tạm ngừng hoạt động tên miền, công ty đăng ký tên miền không nộp phí duy trì tên miền, tên miền sẽ chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi. Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ thời điểm tên miền hết thời gian gia hạn sử dụng, VNNIC và các Nhà đăng ký phối hợp thực hiện tiến trình xử lý thu hồi, giải phóng tên miền ra trạng thái tự do để cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng.

Vậy, trong 25 ngày kể từ ngày tên miền quốc gia Việt Nam hết hạn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải thực hiện gia hạn tên miền theo quy trình dưới đây: 

Quy trình gia hạn

- Công ty liên hệ với Nhà đăng ký đang quản lý tên miền để thực hiện việc gia hạn tên miền (phải có Văn bản ủy quyền cho người liên hệ thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp).

- Nhà đăng ký tiếp nhận yêu cầu từ công ty, kiểm tra thông tin tên miền. Nếu tên miền không đang trong quá trình chuyển đổi Nhà đăng ký hoặc đang bị xử lý thu hồi, Nhà đăng ký thực hiện gia hạn tên miền trên hệ thống rồi thông báo kết quả thực hiện gia hạn cho công ty.

- Sau khi Nhà đăng ký thông báo kết quả gia hạn cho công ty, công ty kiểm tra lại thông tin về ngày hết hạn mới của tên miền.

Mức phí duy trì sử dụng tên miền Internet được xác định như sau:

Số TT

Tên phí, lệ phí

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

1

Tên miền cấp 2 có 1 ký tự

Năm

40.000.000

2

Tên miền cấp 2 có 2 ký tự

Năm

10.000.000

3

Tên miền cấp 2 khác

Năm

350.000

4

Tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung

 com.vn, net.vn, biz.vn, ai.vn

Năm

250.000

 Các tên miền dưới: edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, health.vn,   int.vn và tên miền theo địa giới hành chính

Năm

100.000

 info.vn, pro.vn, id.vn

Năm

50.000

 name.vn, io.vn

Năm

20.000

5

Tên miền tiếng Việt

Năm

20.000

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,778
Bài viết liên quan: