Quy định về việc lập hóa đơn điện tử của doanh nghiệp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hình từ Internet

Sau khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (viết tắt là công ty TNHH hai thành viên) tiến hành lập hóa đơn điện tử giao cho người mua khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

1. Đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Bước 1: Lập và ký số trên hóa đơn điện tử

Trường hợp 1: Công ty TNHH hai thành viên sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ trong thời gian 12 tháng kể từ khi bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử

Công ty nếu truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để lập hóa đơn thì sử dụng tài khoản đã được cấp khi đăng ký để thực hiện:

- Lập hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

- Ký số trên các hóa đơn đã lập và gửi hóa đơn để cơ quan thuế cấp mã.

>>Xem thêm tại: 02 Trường hợp không phải trả tiền dịch vụ khi sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/07/2022

Trường hợp 2: Công ty TNHH hai thành viên sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Công ty truy cập vào trang thông tin điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử hoặc sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử của đơn vị để thực hiện:

- Lập hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

- Ký số trên các hóa đơn đã lập và gửi hóa đơn qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để cơ quan thuế cấp mã.

Bước 2: Cấp mã hóa đơn

Để được cơ quan thuế cấp mã, hóa đơn điện tử phải đảm bảo:

- Đầy đủ nội dung về hóa đơn điện tử;

- Đúng định dạng về hóa đơn điện tử;

- Đúng theo thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn đã gửi cơ quan thuế;

- Không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Hệ thống cấp mã hóa đơn của Tổng cục Thuế tự động thực hiện cấp mã hóa đơn và gửi trả kết quả cấp mã hóa đơn cho người gửi.

Bước 3: Công ty TNHH hai thành viên có trách nhiệm gửi hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế cho người mua. Phương thức gửi và nhận hóa đơn được thực hiện theo thỏa thuận giữa người bán và người mua và đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

>>Xem thêm công việc:

Các nội dung bắt buộc trên hóa đơn điện tử đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hóa đơn điện tử hợp lệ đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

2. Đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

- Sau khi nhận được thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế, công ty TNHH hai thành viên được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

- Công ty TNHH hai thành viên sử dụng phần mềm để:

+ Lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

+ Ký số trên hóa đơn điện tử;

+ Gửi cho người mua bằng phương thức điện tử theo thỏa thuận giữa người bán và người mua, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,057
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: