Quy định về việc cấp lại văn bằng bảo hộ giống cây trồng trong Công ty Cổ Phần

Ảnh minh họa

Công ty cổ phần là chủ bằng bảo hộ giống cây trồng có quyền yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng với điều kiện phải nộp phí, lệ phí.

Cách thức thực hiện:

Công ty cổ phần nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua hình thức:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính;

- Qua môi trường điện tử.

Thành phần hồ sơ gồm:

(1) Tờ khai yêu cầu cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng (Mẫu số 11 ban hành kèm theo Nghị định 79/2023/NĐ-CP).

(2) Bản chính Bằng bảo hộ giống cây trồng (trừ trường hợp Bằng bị mất).

Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng, cấp lại Bằng cho người đăng ký, đăng tải trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định. Bằng bảo hộ giống cây trồng cấp lại phải được giữ nguyên số Bằng và ghi rõ nội dung “cấp lại” tại góc trái phía dưới của Bằng bảo hộ.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời bằng văn bản cho chủ sở hữu Bằng bảo hộ và nêu rõ lý do.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,327
Bài viết liên quan: