Quy định chi tiết về điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào trong Công ty Cổ Phần

điều kiện khấu trừ thuế gtgt

Hình từ Internet

Để áp dụng việc tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì công ty cổ phần cần phải đáp ứng rất nhiều quy định về hóa đơn, thuế suất... Do đó, để các hàng hóa (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu), dịch vụ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Phải có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào

Cụ thể: Phải có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào có giá từ hai mươi triệu đồng trở lên thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Cụ thể: Đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào có giá từ hai mươi triệu đồng trở lên thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác.

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên công ty cổ phần hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên công ty cổ phần sang tài khoản bên bán).

- Doanh nghiệp vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi mua hàng hóa, dịch vụ trả chậm, trả góp từ 20 triệu đồng trở lên. Trong trường hợp này, công ty cổ phần phải chuẩn bị kèm theo hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ, hoá đơn GTGT và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hoá, dịch vụ. 

Tuy nhiên, nếu đến kỳ khấu trừ thuế GTGT mà công ty cổ phần vẫn chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hóa, dịch vụ thì công ty cổ phần phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh thuế GTGT đã kê khai, khấu trừ). Xem chi tiết tại công việc Khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng. Khi nào có chứng từ thanh toán thì kê khai điều chỉnh tăng.

Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:

- Mua hàng hóa, dịch vụ theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng: khi áp dụng phương thức thanh toán này thì phải trình bày cụ thể trong hợp đồng. Hai bên phải có phải có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận về việc thanh toán bù trừ. Trường hợp bù trừ công nợ qua bên thứ ba thì phải có biên bản bù trừ công nợ của ba bên.

- Mua hàng hóa, dịch vụ theo phương thức bù trừ công nợ (như vay, mượn tiền; cấn trừ công nợ qua người thứ ba...): khi áp dụng phương thức này thì phải có hợp đồng vay, mượn tiền dưới hình thức văn bản được lập trước đó và có chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của bên cho vay sang tài khoản của bên đi vay đối với khoản vay bằng tiền bao gồm cả trường hợp bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với khoản tiền mà người bán hỗ trợ cho người mua, hoặc nhờ người mua chi hộ.

- Doanh nghiệp ủy quyền cho bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng khi mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định): Trường hợp này phải có hợp đồng trình bày rõ về việc thanh toán theo uỷ quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán; đồng thời, bên thứ ba phải là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trường hợp sau khi thực hiện các hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì phải thanh toán qua ngân hàng, nếu không thì không được khấu trừ đối với phần giá trị này.

- Thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ vào tài khoản của bên thứ ba mở tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ (theo Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

3. Trường hợp công ty cổ phần mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng

Cụ thể: Trong trường hợp công ty cổ phần mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày và có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng, nhà cung cấp phải là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT.

Trường hợp nếu nơi bán hàng hóa, dịch vụ là các cửa hàng (đơn vị phụ thuộc của công ty cổ phần), sử dụng chung mã số thuế và mẫu hóa đơn của công ty, trên hóa đơn có tiêu thức “Cửa hàng số” để phân biệt các cửa hàng khác và có đóng dấu treo của từng cửa hàng thì chính những cửa hàng đó là những nhà cung cấp, tuy nhiên, việc khai thuế, nộp thuế thì vẫn do công ty cổ phần thực hiện.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

24,051
Bài viết liên quan: