Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng hoặc quý trong Công ty Cổ Phần

Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng hoặc quý

Hình từ Internet

Công ty cổ phần trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì có trách nhiệm kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc theo quý thay cho người nhận thu nhập.

>>Xem chi tiết cách xác định khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc theo quý tại công việc “Trách nhiệm khai, nộp thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp”. 

Trường hợp công ty cổ phần không phát sinh khấu trừ thuế TNCN của đối tượng nhận thu nhập trong tháng (đối với doanh nghiệp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với doanh nghiệp kê khai theo quý) thì không phải khai thuế TNCN của tháng hoặc quý đó.

1. Hồ sơ khai thuế TNCN theo tháng/quý

Tùy trường hợp khấu trừ thuế mà công ty cổ phần nộp hồ sơ khai thuế TNCN theo tháng và quý theo các mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC như sau:

- Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công:

+ Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 05/KK-TNCN;

+ Phụ lục bảng xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho các địa phương được hưởng nguồn thu theo mẫu 05-1/PBT-KK-TNCN (áp dụng đối với người lao động làm việc tại đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác với nơi có trụ sở chính của doanh nghiệp).Anchor

- Đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú trong công ty cổ phần:

+ Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 06/TNCN;

+ Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có thu nhập trong năm tính thuế theo mẫu 06-1/BK-TNCN (kê khai vào hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế).

- Đối với tiền hoa hồng từ bán hàng đa cấp của cá nhân do công ty hợp danh là doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế:

+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 01/XSBHĐC (áp dụng đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá);

+ Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp theo mẫu 01-1/BK-XSBHĐC (kê khai vào hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế).

- Riêng đối với doanh nghiệp khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trong trường hợp cá nhân hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp, hồ sơ khai thuế theo tháng/quý áp dụng các mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC:

+ Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu 01/CNKD;

+ Phụ lục Bảng kê chi tiết hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu 01-1/BK-CNKD;

+ Bản sao hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu là lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng). Cơ quan thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu, xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

- Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải người đại diện theo pháp luật trực tiếp thực hiện công việc.

2. Nơi nộp hồ sơ: Tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý của công ty cổ phần.

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNCN

 

Khai thuế theo tháng

Khai thuế theo quý

Nộp chậm nhất là ngày

Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên quý tiếp theo

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

17,108
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: