Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

hồ sơ khai thuế gtgt

Hình từ Internet

Hiện nay, có 02 phương pháp tính thuế GTGT đó là phương pháp tính thuế trực tiếpphương pháp khấu trừ. Theo đó, hồ sơ khai thuế sẽ khác nhau đối với từng phương pháp.

* Hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

1. Phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu

Dù là công ty TNHH 2 thành viên trở lên thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý hoặc theo từng lần phát sinh bằng phương pháp trực tiếp trên doanh thu thì đều phải chuẩn bị:

Tờ khai thuế giá trị gia tăng (theo mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

2. Phương pháp tính thuế trực tiếp trên thuế GTGT

Đối tượng khai thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp trên GTGT là các công ty có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý.

Hồ sơ khai thuế GTGT đối với các công ty này là Tờ khai thuế giá trị gia tăng (theo mẫu số 03/GTGT ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

* Hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Hồ sơ khai thuế GTGT tháng, quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế là:

- Tờ khai thuế GTGT (theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC);

Bên cạnh đó, đối với các công ty có hoạt động kinh doanh xổ số điện toán thì còn phải bổ sung thêm:

- Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán theo mẫu số 01-3/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Đối với các công ty có hoạt động chuyển nhượng bất động sản và hoạt động xây dựng:

Tờ khai thuế giá trị gia tăng (theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC)

Đối với đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất:

- Tờ khai thuế GTGT (theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC);

- Bảng phân bổ thuế giá trị gia tăng phải nộp cho địa phương nơi được hưởng nguồn thu (trừ hoạt động sản xuất thủy điện, hoạt động kinh doanh xổ số điện toán) theo mẫu số 01-6/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Đối với nhà máy thủy điện nằm trên nhiều tỉnh:

- Tờ khai thuế GTGT (theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC);

- Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động sản xuất thủy điện theo mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Nơi thực hiện: cơ quan thuế quản lý nơi công ty TNHH 2 thành viên trở lên đóng trụ sở chính.

Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh là đơn vị hạch toán độc lập thì tự thực hiện kê khai tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp nơi sản xuất kinh doanh.

Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh là đơn vị hạch toán phụ thuộc thì công ty sẽ thực hiện kê khai thuế cho cơ sở sản xuất kinh doanh đó tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp nơi công ty đóng trụ sở.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,487
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: