>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Mua hóa đơn từ cơ quan thuế trong quá trình hoạt động trong Công ty Cổ Phần

mua hóa đơn từ cơ quan thuế

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Trong thời gian hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cấp mã hóa đơn của cơ quan thuế gặp sự cố, cơ quan thuế có giải pháp bán hóa đơn do cơ quan thuế đặt in cho một số tổ chức, cá nhân để sử dụng.

Theo đó, công ty cổ phần thuộc đối tượng được sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế đặt in trong trường hợp nêu trên thì việc mua hóa đơn được thực hiện như sau:

(1) Công ty cổ phần gửi đến cơ quan thuế các giấy tờ sau:

- Đơn đề nghị mua hóa đơn (theo Mẫu số 02/ĐN-HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP);

- CMND/CCCD còn trong thời hạn sử dụng của người mua hóa đơn (là người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được công ty ủy quyền mua hóa đơn);

- Văn bản cam kết (theo Mẫu số 02/CK-HĐG tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP) về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế. giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Giấy ủy quyền mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in (trong trường hợp người mua hóa đơn không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty).

(2) Công ty cổ phần mua hóa đơn phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế.

(3) Cơ quan thuế bán hóa đơn đặt in cho công ty cổ phần.

Những lưu ý khi mua hóa đơn:

- Công ty cổ phần thuộc đối tượng mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thì phải dừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử.

- Ngoài giá bán hóa đơn giấy được niêm yết, công ty sẽ không phải nộp thêm bất kỳ khoản phí nào khi mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành.

- Công ty cổ phần sẽ phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơnbảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp hằng quý (xem chi tiết tại công việc "Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn").

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,372
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: