Mua hóa đơn từ cơ quan thuế trong quá trình hoạt động trong Công ty Cổ Phần

mua hóa đơn từ cơ quan thuế

Nguồn: Internet

Đối với công ty cổ phần thuộc đối tượng được mua hóa đơn giấy do Cục thuế đặt in, sau khi đã đăng ký mua hóa đơn lần đầu, những lần mua hóa đơn tiếp theo được tiến hành như sau:

1. Công ty cổ phần gửi đến cơ quan thuế các giấy tờ sau:

- Đơn đề nghị mua hóa đơn (theo Mẫu số 02/ĐN-HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP);

- CMND/CCCD còn trong thời hạn sử dụng của người mua hóa đơn (người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được công ty ủy quyền mua hóa đơn);

- Giấy ủy quyền mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in (trong trường hợp người mua hóa đơn không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty).

2. Công ty phải ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế.

3. Sau khi kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, tình hình kê khai nộp thuế và đề nghị mua hóa đơn trong đơn đề nghị mua hóa đơn, cơ quan thuế giải quyết bán hóa đơn cho công ty cổ phần trong ngày.

>> Xem chi tiết về đối tượng mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in tại: Mua hóa đơn lần đầu do cơ quan thuế đặt in đối với công ty cổ phần

Những lưu ý khi mua hóa đơn:

- Công ty cổ phần mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in theo tháng.

- Số lượng hóa đơn bán cho công ty cổ phần không quá số lượng hóa đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.

- Công ty cổ phần thuộc đối tượng mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thì phải dừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử.

- Ngoài giá bán hóa đơn giấy được niêm yết, công ty sẽ không phải nộp thêm bất kỳ khoản phí nào khi mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành.

- Công ty sẽ phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơnbảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp hằng quý.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

853