>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Mua hóa đơn lần đầu do cơ quan thuế đặt in trong công ty TNHH một thành viên

Thông báo phát hành hóa đơn lần đầu công ty cổ phần

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Hóa đơn do cơ quan thuế đặt in là hóa đơn được thể hiện dưới dạng giấy do cơ quan thuế đặt in để bán cho tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng và trường hợp được mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định để sử dụng khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

1. Các đối tượng được mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (viết tắt là công ty TNHH MTV) được mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in khi thuộc một trong các đối tượng sau:

(1) Công ty TNHH MTV trong thời gian hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cấp mã hóa đơn của cơ quan thuế gặp sự cố đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

(2) Công ty TNHH MTV không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có hệ thống phần mềm kế toán, không có phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và để truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế thuộc một trong các trường hợp sau:

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của UBND cấp tỉnh gửi Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Trong trường hợp này, công ty TNHH MTV mua hóa đơn của cơ quan thuế trong thời gian tối đa 12 tháng, sau đó chuyển đổi dần sang áp dụng hóa đơn điện tử. Khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thì công ty phải thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

>> Xem thêm tại: Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đối với công ty TNHH MTV

2. Thủ tục mua hóa đơn lần đầu của cơ quan thuế đặt in

Hồ sơ cần chuẩn bị

- Đơn đề nghị mua hóa đơn (theo Mẫu số 02/ĐN-HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP);

- Văn bản cam kết (theo Mẫu số 02/CK-HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP) về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- CMND/Thẻ CCCD còn trong thời hạn sử dụng của người mua hóa đơn (là người được công ty ủy quyền mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in).

- Con dấu của công ty (nếu có).

Lưu ý: Khi đến mua hóa đơn, công ty TNHH MTV phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế.

Công ty TNHH MTV thực hiện việc mua hóa đơn lần đầu do cơ quan thuế đặt in như sau:

- Công ty nộp hồ sơ mua hóa đơn đến Cục thuế tại tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính. Cơ quan thuế bán hóa đơn cho công ty theo tháng.

- Số lượng hóa đơn được mua lần đầu không quá một quyển 50 số cho mỗi loại hóa đơn (trường hợp chưa hết tháng đã sử dụng hết hóa đơn mua lần đầu, cơ quan thuế căn cứ vào thời gian, số lượng hóa đơn đã sử dụng để quyết định số lượng hóa đơn bán lần tiếp theo).

Đối với những lần mua sau, sau khi kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, tình hình kê khai nộp thuế và đề nghị mua hóa đơn trong đơn đề nghị mua hóa đơn, cơ quan thuế giải quyết bán hóa đơn cho công ty trong ngày. Số lượng hóa đơn bán cho công ty không quá số lượng hóa đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.

- Hóa đơn do Cục Thuế đặt in để bán được thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và trước khi bán lần đầu Cục Thuế phải lập thông báo phát hành hóa đơn đính kèm hóa đơn Mẫu trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

- Giá bán của hóa đơn được Cục trưởng Cục Thuế quyết định và niêm yết theo nguyên tắc giá bán đảm bảo bù đắp chi phí thực tế, không vì mục tiêu lợi nhuận. Cơ quan thuế các cấp không được thu thêm bất kỳ khoản thu nào ngoài giá bán đã niêm yết.

1,843
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: