Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Kinh doanh dịch vụ tư vấn điều tra, đánh giá đất đai

Kinh doanh dịch vụ tư vấn điều tra, đánh giá đất đai

Hình từ Internet

1. Điều tra, đánh giá đất đai bao gồm các hoạt động sau đây:

- Điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai;

- Điều tra, đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất;

- Điều tra, phân hạng đất nông nghiệp;

- Thống kê, kiểm kê đất đai;

- Điều tra, thống kê giá đất; theo dõi biến động giá đất;

- Xây dựng và duy trì hệ thống quan trắc giám sát tài nguyên đất.

2. Điều kiện năng lực thực hiện điều tra, đánh giá đất đai

Doanh nghiệp được thực hiện điều tra, đánh giá đất đai khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Có ít nhất 02 (hai) cá nhân đủ điều kiện thực hiện điều tra, đánh giá đất đai, cụ thể như sau:

+ Có trình độ từ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành về quản lý đất đai, địa chính, khoa học đất, thổ nhưỡng, môi trường và các chuyên ngành khác có liên quan đến điều tra, đánh giá đất đai;

+ Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý tài nguyên đất hoặc điều tra, đánh giá đất đai từ 30 (ba mươi) tháng trở lên.

- Doanh nghiệp thực hiện phân tích mẫu đất có phòng phân tích đất hoặc thuê phòng phân tích đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng nhận.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,253
Công việc tương tự:
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp:
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: