Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục Hải quan (Đại lý làm thủ tục hải quan)

1. Đại lý làm thủ tục hải quan là gì?

Đại lý làm thủ tục hải quan là doanh nghiệp, đáp ứng đủ điều kiện theo quy định (mục 2 bài viết), trong phạm vi được ủy quyền theo thỏa thuận trong hợp đồng ký với người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (chủ hàng) thay mặt chủ hàng thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ của người khai hải quan như sau:

- Khai hải quan và làm thủ tục hải quan. 

- Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin để cơ quan hải quan thực hiện xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình; về sự thống nhất nội dung thông tin giữa hồ sơ lưu tại doanh nghiệp với hồ sơ lưu tại cơ quan hải quan.

- Thực hiện quyết định và yêu cầu của cơ quan hải quan, công chức hải quan trong việc làm thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải.

- Bố trí người, phương tiện thực hiện các công việc liên quan để công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải.

- Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hình từ Internet

2. Điều kiện là đại lý làm thủ tục hải quan

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa hoặc đại lý làm thủ tục hải quan;

- Có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đáp ứng điều kiện sau:

+ Có trình độ cao đẳng kinh tế, luật, kỹ thuật trở lên;

+ Có chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan;

+ Được cơ quan hải quan cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

- Có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để thực hiện khai hải quan điện tử và các điều kiện khác theo quy định.

3. Thủ tục công nhận đại lý làm thủ tục hải quan

Doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện nêu tại mục 2 lập hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan  như sau:

Hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan, bao gồm:

(i) Văn bản đề nghị công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan (Mẫu số 04 ban hành kèm Thông tư 12/2015/TT-BTC): 01 bản chính. 

(ii) Hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan (Xem tại công việc Cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan).

Nơi nộp hồ sơ: Tổng cục Hải quan.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan ra quyết định công nhân đại lý làm thủ tục hải quan, cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan và cập nhật và Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải Quan. Trường hợp không đủ điều kiện thì có văn bản trả lời doanh nghiệp. 

Lưu ý: Đối với trường hợp đại lý làm thủ tục hải quan có chi nhánh tại các tỉnh, thành phố khác: Nếu chi nhánh của đại lý hải quan đủ điều kiện nêu tại mục 2 thì thực hiện thủ tục công nhận đại lý làm thủ tục hải quan theo mục 3. 

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

3,292
Công việc tương tự:
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp:
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: