Khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn trong Công ty Cổ Phần

Chuyển nhượng vốn

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

1. Cách kê khai thuế TNDN chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần

Có 3 trường hợp kê khai thuế TNDN chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần gồm có:

(1) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của công ty cổ phần: công ty cổ phần có thu nhập từ chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn vào Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn) theo mẫu 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

(2) Trường hợp bán toàn bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do công ty cổ phần làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản thì nộp thuế theo từng lần phát sinh:

- Kê khai theo mẫu 06/TNDN Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng đối với hoạt động bán toàn bộ doanh nghiệp dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản) ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và quyết toán năm tại nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

(3) Trường hợp nhà thầu nước ngoài chuyển nhượng vốn:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài được khai theo từng lần phát sinh;

- Hồ sơ khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp nơi nhà thầu nước ngoài đầu tư vốn (bao gồm cả trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn khai thay cho nhà thầu nước ngoài và trường hợp tổ chức thành lập theo pháp luật Việt Nam nơi nhà thầu nước ngoài đầu tư vốn khai thay nếu tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn cũng là nhà thầu nước ngoài.

2. Hồ sơ khai thuế TNDN chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần

- Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn) Mẫu 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

- Bản chụp hợp đồng chuyển nhượng.

- Bản chụp quyết định chuẩn y việc chuyển nhượng vốn của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

- Bản chụp chứng nhận vốn góp.

- Chứng từ gốc của các khoản chi phí.

3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế: Tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân nước ngoài chuyển nhượng vốn đăng ký nộp thuế.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

10,689
Bài viết liên quan: