Khai, nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp hàng năm trong công ty TNHH một thành viên

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp thì phải thực hiện kê khai thuế sử dụng đất nông nghiệp như sau:

1. Hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp

Hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp là tờ khai thuế và các chứng từ, tài liệu liên quan làm căn cứ để xác lập nghĩa vụ thuế của công ty nộp thuế với ngân sách nhà nước, bao gồm:

(1) Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp theo mẫu 01/SDDNN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

Riêng đối với đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần thì công ty nộTờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp theo mẫu 03/SDDNN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

(2) Các giấy tờ liên quan đến việc xác định miễn, giảm thuế (nếu có).

2. Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần đầu, khai khi có phát sinh thay đổi tăng, giảm diện tích chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp: Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày phát sinh hoặc thay đổi nghĩa vụ thuế.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên năm dương lịch (ngày 31/01); chậm nhất 10 ngày kể từ ngày khai thác sản lượng thu hoạch đối với tổ chức nộp thuế cho diện tích trồng cây lâu năm thu hoạch một lần.

Lưu ý: Hàng năm, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không phải kê khai lại hồ sơ khai thuế nếu không phát sinh thay đổi tăng, giảm diện tích chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp.

3. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nộp hồ sơ khai thuế đến UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp.

4. Thời hạn nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Thời hạn nộp thuế lần đầu: Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp của cơ quan thuế.

- Từ năm thứ hai trở đi, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chọn nộp tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp một lần hoặc hai lần trong năm:

+ Trường hợp công ty chọn nộp thuế một lần trong năm thì thời hạn nộp thuế là ngày 31 tháng 5.

+ Trường hợp công ty chọn nộp thuế hai lần trong năm thì thời hạn nộp thuế cho từng kỳ như sau: kỳ thứ nhất nộp 50% chậm nhất là ngày 31/5; kỳ thứ hai nộp đủ phần còn lại chậm nhất là ngày 31/10.

- Thời hạn nộp thuế đối với hồ sơ khai điều chỉnh chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp.

- Trường hợp địa phương có mùa vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp không trùng với thời hạn nộp thuế nêu trên thì cơ quan thuế được phép lùi thời hạn nộp thuế không quá 60 ngày so với thời hạn quy định nêu trên.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,410
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: