>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Khai lệ phí trước bạ khi chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản góp vốn trong Công ty Hợp Danh

Hình từ Internet

1. Đối tượng chịu lệ phí trước bạ

(1) Nhà, đất.

(2) Súng săn; súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao.

(3) Tàu theo quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa và pháp luật về hàng hải (sau đây gọi là tàu thủy), kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, tàu ngầm, tàu lặn; trừ ụ nổi, kho chứa nổi và giàn di động.

(4) Thuyền, kể cả du thuyền.

(5) Tàu bay.

(6) Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (sau đây gọi chung là xe máy).

(7) Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

(8) Vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy, thân máy (block) của tài sản quy định tại mục 3, 4, 5, 6, 7 nêu trên. Trong đó, vỏ, tống thành khung, tổng thành máy, thân máy của tài sản là các bộ phận thay thế làm thay đổi số khung, số máy của tài sản đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng.

2. Công ty hợp danh được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản góp vốn thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ

3. Thủ tục khai lệ phí trước bạ

- Hồ sơ khai lệ phí trước bạ

Đối với tài sản là nhà, đất 

1. Tờ khai lệ phí trước bạ (áp dụng đối với nhà, đất) theo mẫu 01/LPTB ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

2. Bản sao các giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có), trừ trường hợp nộp bản chính theo quy định của Bộ Tài chính

3. Bản sao giấy tờ chứng minh nhà, đất có nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật

4. Bản sao giấy tờ hợp pháp theo quy định của pháp luật về việc chuyển giao tài sản ký kết giữa bên giao tài sản và bên nhận tài sản

5. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

Đối với tài sản là tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam

1. Tờ khai lệ phí trước bạ (áp dụng đối với tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển và tài sản khác trừ nhà, đất) theo mẫu 02/LPTB ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

2. Bản sao Phiếu báo hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc tàu thủy, thuyền thuộc đối tượng được đăng ký sở hữu.

3. Đối với tàu thủy, thuyền chở khách tốc độ cao và tàu thủy, thuyền vận tải công-ten-nơ hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải đường thủy nội địa thuộc: nộp thêm Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp. 

4. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

Hồ sơ khai lệ phí trước bạ đối với tài sản khác, trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam

1. Tờ khai lệ phí trước bạ (áp dụng đối với tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển và tài sản khác trừ nhà, đất) theo mẫu 02/LPTB ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

2. Bản sao các giấy tờ về mua bán, chuyển giao tài sản hợp pháp

3. Bản sao giấy đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của chủ cũ hoặc Bản sao Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe của cơ quan Công an xác nhận (đối với tài sản đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi)

4. Bản sao giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp (đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự)

5. Bản sao các giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có)

6. Bản sao các giấy tờ trong hồ sơ khai lệ phí trước bạ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính. Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp bản sao bằng hình thức trực tiếp thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp cơ quan thuế đã kết nối liên thông điện tử với cơ quan có liên quan thì hồ sơ khai lệ phí trước bạ là Tờ khai lệ phí trước bạ

7. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

Lưu ý: Bản sao các giấy tờ trong hồ sơ khai lệ phí trước bạ nêu trên là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính.

- Thời hạn nộp hồ sơ: Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ cùng với thời hạn nộp hồ sơ đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (bao gồm cả trường hợp thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế).

- Địa điểm nộp hồ sơ:

+ Cơ quan thuế nơi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc địa điểm do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết quyết định: đối với trường hợp công ty hợp danh đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sân trừ nhà, đất.

+ Cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông nơi có bất động sản: đối với trường hợp công ty hợp danh đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liên với đất.

+ Cơ quan thuế quản lý trực tiếp: đối với các trường hợp còn lại.

4. Sau khi thực hiện thủ tục trên, cơ quan thuế sẽ thông báo, quyết định trường hợp công ty hợp danh được miễn lệ phí trước bạ đối với tài sản góp vốn

764
Bài viết liên quan: