Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy trong Công ty Cổ Phần

Hình từ Internet

Để kịp thời ứng phó với các tình huống cháy, nổ xảy ra tại cơ sở thì việc huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy phải được xem là một nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp. Cụ thể:

Đối tượng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy:

+ Người có chức danh chỉ huy theo Luật Phòng cháy và chữa cháy quy định;

+ Thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở;

+ Thành viên đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;

+ Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ;

+ Người điều khiển phương tiện, người làm việc trên phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hành khách trên 29 chỗ ngồi và phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ;

+ Người làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy tại các cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP;

+ Thành viên đội, đơn vị phòng cháy và chữa cháy rừng.

Nội dung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy sẽ bao gồm: Các kiến thức pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với từng đối tượng; Biện pháp phòng cháy; biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy; các phương pháp như: tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy; xây dựng và thực tập phương án chữa cháy; bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy; kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Trách nhiệm tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy:

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở có trách nhiệm tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý;

+ Cơ quan, tổ chức, cơ sở hoặc cá nhân có nhu cầu được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thì đề nghị cơ quan Công an hoặc cơ sở huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đã được xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy tổ chức huấn luyện. Kinh phí tổ chức huấn luyện do cơ quan, tổ chức, cơ sở hoặc cá nhân tham gia huấn luyện chịu trách nhiệm.

Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy sẽ được chia làm 3 trường hợp tương ứng với các mục đích khác nhau:

Trường hợp 1: Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ lần đầu

Trường hợp 2: Thời gian huấn luyện lại để được cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy sau khi chứng nhận này hết thời hạn.

Trường hợp 3: Thời gian bồi dưỡng bổ sung hàng năm về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

 

Đối tượng

 

Trường hợp 1

Trường hợp 2

Trường hợp 3

+ Người có chức danh chỉ huy chữa cháy theo Luật Phòng cháy và chữa cháy quy định;

+ Thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở;

Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ;

+ Người điều khiển phương tiện, người làm việc trên phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hành khách trên 29 chỗ ngồi và phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ;

+ Người làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy tại các cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP;

+ Thành viên đội, đơn vị phòng cháy và chữa cháy rừng.

 

Từ 16 đến

 24 giờ

Tối thiểu là

 16 giờ

Tối thiểu

08 giờ

+ Thành viên đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành

Từ 32 đến

 48 giờ

Tối thiểu là

 32 giờ

Tối thiểu

16 giờ

Hồ sơ đề nghị cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy đối với:

Cơ sở huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tổ chức huấn luyện:

- Văn bản đề nghị kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện (Mẫu số PC21 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP);

- Kế hoạch, chương trình, nội dung huấn luyện;

- Danh sách trích ngang lý lịch của người đã được huấn luyện.

Cơ quan, tổ chức, cơ sở đề nghị cơ quan Công an hoặc cơ sở huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tổ chức huấn luyện:

- Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện (Mẫu số PC22 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP);

- Danh sách trích ngang lý lịch của người đăng ký huấn luyện

Thủ tục cấp, đổi, cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy:

- Cấp mới: Sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu thì sẽ được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

- Đổi, cấp lại: Trường hợp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy bị hư hỏng  hoặc bị mất thì phải có Văn bản đề nghị cấp đổi, cấp lại Chứng nhận huấn luyện (Mẫu PC24 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP), riêng trường hợp bị hư hỏng thì phải có thêm Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy đã được cấp trước đó.

Thời gian cấp, đổi, cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy là 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu hoặc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xin đổi, cấp lại.

Lưu ý: Đội trưởng đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành phải có trình độ từ trung cấp phòng cháy và chữa cháy trở lên và được đào tạo kiến thức chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

24,238
Bài viết liên quan: