Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, âm thanh và được thể hiện dưới các hình thức sau đây:

- Sách in;

- Sách chữ nổi;

- Tranh, ảnh, bản đồ, áp - phích, tờ rời, tờ gấp;

- Các loại lịch;

- Bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách.

Cơ sở phát hành xuất bản phẩm bao gồm doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hộ kinh doanh xuất bản phẩm (sau đây gọi chung là cơ sở phát hành). 

Nhà xuất bản được thành lập cơ sở phát hành xuất bản phẩm (Tham khảo công việc Thành lập nhà xuất bản).

Xuất bản phẩm là gì? Quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản

Hình từ Internet

Điều kiện, thủ tục để thành lập cơ sở phát hành xuất bản phẩm gồm:

Đối với cơ sở phát hành là doanh nghiệp

Trước khi hoạt động 15 ngày, doanh nghiệp phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản.

Doanh nghiệp muốn hoạt động phát hành xuất bản phẩm phải đáp ứng điều kiện sau:

- Người đứng đầu cơ sở phát hành phải thường trú tại Việt Nam; có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm cấp;

- Có một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Có địa điểm kinh doanh xuất bản phẩm.

Hồ sơ đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm gồm:

1. Đơn đề nghị đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (Theo mẫu số 36 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT);

2. Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực một trong các loại giấy: Chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở phát hành là đơn vị sự nghiệp công lập;

3. Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ sở hữu trụ sở hoặc Hợp đồng thuê, mượn trụ sở để làm địa điểm kinh doanh;

4. Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng minh được phép thường trú tại Việt Nam của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

5. Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm cấp.

Nơi nộp hồ sơ:

- Cơ sở phát hành có trụ sở chính và chi nhánh tại hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên: Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông);

- Cơ sở phát hành có trụ sở chính và chi nhánh tại cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Sở Thông tin và Truyền thông (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

Cách thức nộp hồ sơ: 

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua đường bưu chính

- Nộp qua mạng Internet. 

Lưu ý: Khi cơ sở phát hành nộp hồ sơ đăng ký qua mạng internet phải có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp và thực hiện theo hướng dẫn trên Cổng thông tin điện tử của Cục Xuất bản, In và Phát hành, Sở Thông tin và Truyền thông về cung cấp dịch vụ công trực tuyến (Tham khảo công việc Cấp chứng thư số cho các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng).

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở phải xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm bằng văn bản; trường hợp không xác nhận đăng ký phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm không còn giá trị trong trường hợp cơ sở phát hành được sáp nhập, chia tách, giải thể hoặc phá sản.

Đối với cơ sở phát hành là hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh khi thành lập cơ sở phát hành xuất bản phẩm không cần phải được cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm.

Để được phát hành xuất bản phẩm, Hộ kinh doanh phải đáp ứng đủ những điều kiện sau:

- Chủ hộ phải thường trú tại Việt Nam.

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Có địa điểm kinh doanh xuất bản phẩm.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,444
Công việc tương tự: