>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Hoàn trả tên miền Việt Nam trong công ty TNHH một thành viên

Khi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đang quản lý, sử dụng tên miền mà tên miền không thuộc trường hợp đang bị xử lý vi phạm, tranh chấp hoặc đang ở trạng thái chờ xử lý thu hồi hoặc đang trong trạng thái chờ xử lý chuyển đổi nhà đăng ký thì công ty có thể hoàn trả tên miền ".vn".

1. Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị hoàn trả đăng ký tên miền do Nhà đăng ký tên miền “.vn” quy định tại trang thông tin điện tử của Nhà đăng ký tên miền ".vn", nhưng phải bảo đảm đầy đủ thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 24/2015/TT-BTTTT.

(2) Người thay mặt công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên làm thủ tục hoàn trả tên miền phải xuất trình CMND/CCCD (hoặc Hộ chiếu nếu là người nước ngoài) khi nộp trực tiếp hồ sơ; hoặc gửi kèm bản sao có chứng thực CMND/CCCD (hoặc Hộ chiếu đối với người nước ngoài) nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

Nếu người thay mặt công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên làm thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty thì phải xuất trình Văn bản ủy quyền hợp lệ.

2. Phương thức nộp hồ sơ:

- Nộp hồ sơ thông qua công cụ đăng ký, quản lý hồ sơ tên miền trực tuyến của Nhà đăng ký tên miền “.vn”. Người nộp hồ sơ phải sử dụng chữ ký số của công ty đăng ký sử dụng tên miền.

- Nộp trực tiếp tại các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền “.vn” hoặc gửi hồ sơ đến các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền “.vn” trong trường hợp không có khả năng sử dụng phương thức trực tuyến.

Nơi nhận hồ sơ: Nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn trả tên miền hợp lệ, Nhà đăng ký tên miền “.vn” thông báo tới chủ thể kết quả xử lý hồ sơ. Trường hợp từ chối, thông báo nêu rõ lý do.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,240
Bài viết liên quan: