Duy trì tên miền quốc tế trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Duy trì tên miền quốc tế

Hình từ Internet

Doanh nghiệp tư nhân có thể tra cứu ngày hết hạn và các thông tin khác về tên miền quốc tế tại Trang ICANN.

Cụ thể:

- Truy cập vào đường link https://lookup.icann.org/en

- Nhập tên miền quốc tế cần tra cứu vào ô tìm kiếm và nhấn Enter / nút Lookup

- Thông tin về tên miền quốc tế sẽ được hiển thị đầy đủ, bao gồm cả thông tin về ngày tạo và ngày hết hạn của tên miền.

Khi tên miền quốc tế hết hạn, doanh nghiệp tư nhân cần liên hệ với Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam để được hướng dẫn nộp phí duy trì tên miền quốc tế.

Lưu ý: Người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục phải xuất trình Văn bản ủy quyền hợp lệ nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

890