Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Để duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích, công ty TNHH 02 thành viên trở lên là chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực.

Thời hạn thực hiện thủ tục

- 06 tháng tính đến ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích. 

- Hoặc, không được quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực trước (Trường hợp này công ty phải nộp thêm 10% lệ phí duy trì hiệu lực muộn cho mỗi tháng nộp muộn). 

Thành phần hồ sơ

(1) Tờ khai yêu cầu duy trì hiệu lực (theo Mẫu 02-GH/DTVB - Mục C Thông tư 16/2016/TT-BKHCN). 

(2) Giấy ủy quyền cho tổ chức thực hiện hợp lệ hoặc Giấy ủy quyền cho cá nhân thực hiện hợp lệ.

(3) Bản sao chứng từ nộp phí thẩm định yêu cầu duy trì hiệu lực, lệ phí duy trì hiệu lực, phí sử dụng văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ, phí công bố thông báo về việc duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Cách thức thực hiện thủ tục

Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện hồ sơ đến trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Thời hạn giải quyết: 01 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu và các khoản phí, lệ phí quy định.

Kết quả:

- Trường hợp yêu cầu duy trì hiệu lực hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế, ra thông báo về việc duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp. 

- Trường hợp yêu cầu duy trì hiệu lực có thiếu sót hoặc không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để công ty TNHH 02 thành viên trở lên  sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu kết thúc thời hạn đã ấn định mà người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,024
Bài viết liên quan: