Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động, đại diện công đoàn trong công ty TNHH một thành viên

Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

Khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán, người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Khi yêu cầu Tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản, người lao động, đại diện công đoàn  phải làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Thành phần hồ sơ:

1. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Ngày, tháng, năm;

- Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản;

- Tên, địa chỉ của người làm đơn;

- Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản;

- Tổng số tiền lương và các khoản nợ khác đã đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không trả cho người lao động.

- Tên, địa chỉ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản nếu có đề xuất chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Tham khảo mẫu:

- Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động;

- Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của đại diện công đoàn.

2. Chứng cứ để chứng minh lương và các khoản nợ khác đến hạn.

Kể từ ngày nộp đơn, người lao động, đại diện công đoàn có quyền, nghĩa vụ như chủ nợ theo quy định của Luật Phá sản 2014.

Nơi nộp hồ sơ: Xem chi tiết tại công việc "Thẩm quyền giải quyết phá sản của Tòa án nhân dân"

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

236
Bài viết liên quan: