Điều tra tai nạn lao động làm bị thương một người lao động chuyển thành tai nạn lao động chết người trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hình từ Internet

Đối với vụ tai nạn lao động làm bị thương người lao động thuộc thẩm quyền điều tra của công ty TNHH 2 thành viên trở lên - Xem chi tiết tại công việc "Thành lập đoàn điều tra lao động cấp cơ sở", nhưng sau đó người lao động bị chết trong thời gian điều trị hoặc do tái phát của chính vết thương mà tai nạn lao động gây ra; thì, việc phối hợp điều tra được quy định như sau:

Đoàn Điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ liên quan đến tai nạn lao động đang điều tra cho Đoàn Điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh.

Trường hợp Đoàn Điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở chưa tiến hành điều tra hoặc chưa hoàn thành việc điều tra thì Đoàn Điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh tiếp tục điều tra theo quy trình, thủ tục của mình.

Trường hợp Đoàn Điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở đã hoàn thành điều tra vụ tai nạn lao động thì Đoàn Điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh xem xét hồ sơ vụ tai nạn lao động nhận được và đánh giá kết quả điều tra của Đoàn Điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở; khi xét thấy cần thiết thì tiến hành điều tra lại.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,082
Bài viết liên quan: