Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh

Hình từ Internet

Khi có sự thay đổi các thông tin đã đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh, như: địa chỉ, người đứng đầu,...thì doanh nghiệp tư nhân phải nhanh chóng thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh.

I. Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh (mẫu Phụ lục II-9 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

2. Văn bản ủy quyền trong trường hợp người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Đối với doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương):

Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì cần nộp kèm theo hồ sơ các giấy tờ sau:

4. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-14 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

5. Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

6. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh khác với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì tiến hành theo quy định tại Khoản 3 Điều 97 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

II. Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt địa điểm kinh doanh, trừ trường hợp:

- Đối với doanh nghiệp tư nhân hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư thì nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính).

- Trường hợp chuyển địa chỉ nơi đặt địa điểm kinh doanh sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi địa điểm kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp tư nhân nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi địa điểm kinh doanh chuyển đến.

III. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

3,071