Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hệ thống Madrid (chính thức là hệ thống đăng ký nhãn hiệu quốc tế của Madrid) là hệ thống quốc tế chính để tạo điều kiện cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại các nước trên thế giới. Hệ thống này gồm có:

1. Thoả ước Madrid (MA).

2. Nghị định thư Madrid (MP).

Hiện nay, Việt Nam vừa là thành viên của Thỏa ước Madrid vừa là thành viên của Nghị định thư Madrid, cho nên các doanh nghiệp Việt Nam có thể lựa chọn một trong hai hình thức này để đăng ký nhãn hiệu của mình tại các quốc gia thành viên.

Tuy cùng chung một hệ thống và đều được sử dụng để đăng ký nhãn hiệu quốc tế nhưng giữa Nghị định thư Madrid Thỏa ước Madrid vẫn có những điểm khác biệt, cụ thể như sau:

Tiêu chí

Nghị định thư Madrid

Thỏa ước Madrid

Cơ sở đăng ký

Dựa trên đơn đăng ký đã nộp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã được cấp tại nước xuất xứ.

Dựa vào Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại nước sở tại.

Ngôn ngữ đơn đăng ký

Tiếng Anh hoặc tiếng Pháp

Tiếng Pháp

Điều kiện nộp đơn

Công ty TNHH 02 thành viên trở lên có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế ngay sau khi đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở nước sở tại mà không cần phải đợi đến thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại nước đó

Công ty TNHH 02 thành viên trở lên có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế sau khi đã được cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại nước sở tại

Hiệu lực đăng ký quốc tế

Trong vòng 18 tháng kể từ khi nộp đơn hợp lệ, nhãn hiệu đăng ký quốc tế sẽ được chấp nhận bảo hộ ở nước chỉ định trong đơn nếu đơn không bị nước chỉ định từ chối bảo hộ trong thời han quy định

Trong vòng 12 tháng, kể từ khi đơn được nộp hợp lệ nhãn hiệu đăng ký quốc tế sẽ được chấp nhận bảo hộ ở nước chỉ định trong đơn nếu đơn không bị nước chỉ định từ chối bảo hộ trong thời hạn quy định.

Thời hạn bảo hộ

10 năm và có thể được gia hạn thêm.

20 năm và có thể gia hạn thêm

Chuyển đổi đơn đăng ký quốc tế thành đơn quốc gia

Đơn đăng ký chỉ định tại các quốc gia vẫn có hiệu lực và giữ nguyên ngày chỉ định trong trường hợp đơn đăng ký tại nước xuất xứ bị đình chỉ toàn bộ hoặc một phần danh mục hàng hóa/dịch vụ nếu việc chỉ định được thực hiện trong vòng 03 tháng kể từ ngày nộp đơn tại nước xuất xứ

Không quy định về việc chuyển đổi đơn

Mức độ phụ thuộc vào Giấy chứng nhận gốc tại nước xuất xứ

Không đề cập đến vấn đề này

Sẽ bị mất hiệu lực bảo hộ nếu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại nước xuất xứ bị hủy bỏ vì bất kỳ lý do gì.

Cách tính phí chỉ định

Phí theo từng nước quy định, hoặc theo quy định chung

Phí theo quy định chung

Số lượng quốc gia có thể lựa chọn chỉ định bảo hộ

81

56

Thông qua các điểm khác biệt cơ bản nêu trên, có thế thấy những ưu và nhược điểm của từng hình thức đăng ký theo Thỏa ước Madrid và theo Nghị định thư Madrid. Vì vậy, khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo hệ thống Madrid, các công ty TNHH 02 thành viên trở lên cũng cần phải chú ý đến tính hiệu quả để lựa chọn hình thức đơn đăng ký phù hợp.

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid

Việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid là hình thức nộp đơn đăng ký quốc tế được áp dụng đối với các nước là thành viên của hệ thống Madrid. Việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được tiến hành tại Văn phòng Quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) và trong đơn sẽ chỉ định tới các nước là thành viên của hệ thống Madrid.

Công ty TNHH 02 thành viên trở lên có quyền đăng ký quốc tế nhãn hiệu dựa trên đăng ký nhãn hiệu cơ sở tại Việt Nam, trong các trường hợp sau đây:

1. Công ty TNHH 02 thành viên trở lên đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam có quyền đăng ký quốc tế nhãn hiệu tương ứng theo Thoả ước Madrid;

2. Công ty TNHH 02 thành viên trở lên đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam có quyền đăng ký quốc tế nhãn hiệu tương ứng theo Nghị định thư Madrid.

Điều kiện đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid

Ngoài đáp ứng các điều kiện tương tự như đối với đăng ký nhãn hiệu trong nước - xem chi tiết tại công việc "Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu" thì công ty TNHH 02 thành viên trở lên khi đăng ký nhãn hiệu quốc tế cần lưu ý thêm: việc đăng ký phải được tiến hành tại 01 quốc gia là thành viên của hệ thống Madrid.

Tra cứu khả năng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu:

Công ty TNHH 02 thành viên trở lên muốn đăng ký nhãn hiệu quốc tế dưới hình thức này thì nên thực hiện tra cứu trước khả năng đăng ký nhãn hiệu để có thể tránh được rủi ro khi đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế bị từ chối do tương tự gây nhầm lẫn với đơn đăng ký hoặc nhãn hiệu đã được bảo hộ tại từng nước.

Sau khi đáp ứng các điều kiện trên và đảm bảo nhãn hiệu của mình không tương tự gây nhầm lẫn với đơn đăng ký hoặc nhãn hiệu đã được bảo hộ tại từng nước thì công ty TNHH 02 thành viên trở lên có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid tại Văn phòng Quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) thông qua Cục Sở hữu trí tuệ. 

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid

1. Tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam (mẫu 06-ĐKQT quy định tại Phụ lục C ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN).

Trong tờ khai cần chỉ rõ các nước là thành viên Thoả ước Madrid (có thể đồng thời là thành viên Nghị định thư Madrid) và nước chỉ là thành viên Nghị định thư Madrid mà công ty TNHH 02 thành viên trở lên muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

2. Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu (mẫu do Cục Sở hữu trí tuệ cung cấp miễn phí).

Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu phải được làm bằng cách điền chính xác, đầy đủ thông tin vào các mục dành cho người nộp đơn.

3. Mẫu nhãn hiệu (đã được đăng ký tại Việt Nam).

4. Danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

5. Nếu là nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận thì có thêm Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể hoặc Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

6. Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho tổ chức (nếu đơn nộp thông qua đại diện).

7. Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác.

8. Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

9. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

10. Bản sao Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cơ sở (áp dụng đối với trường hợp nộp đơn theo Nghị định thư Madrid).

11. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cơ sở (áp dụng đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận tại nước sở tại).

12. Bản cam kết sẽ sử dụng nhãn hiệu tại các nước yêu cầu đăng ký bảo hộ (nếu chỉ định vào các quốc gia Ireland, Singapore, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ).

Cục Sở hữu trí tuệ chuyển đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu cho Văn phòng quốc tế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đủ tài liệu đơn hợp lệ theo quy định.

Lưu ý:

1. Công ty TNHH 02 thành viên trở lên cần tính sơ bộ tổng số phí, lệ phí theo biểu lệ phí in trên mẫu đơn hoặc có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ thông báo chính xác số phí, lệ phí cần phải nộp cho Văn phòng quốc tế. Công ty phải thanh toán trực tiếp các khoản phí, lệ phí đó cho Văn phòng quốc tế và phải nộp thêm các khoản lệ phí, phí liên quan theo quy định cho Cục Sở hữu trí tuệ.

2. Công ty TNHH 02 thành viên trở lên phải bảo đảm các thông tin (đặc biệt về tên, địa chỉ của công ty, hàng hoá, dịch vụ và phân nhóm hàng hoá, dịch vụ) khai trong đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu là chính xác, kể cả về ngôn ngữ, dịch thuật và thống nhất với các thông tin ghi trong giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cơ sở hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu cơ sở tương ứng. Công ty TNHH 02 thành viên trở lên có trách nhiệm nộp các khoản lệ phí phát sinh liên quan đến sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu do việc khai báo các thông tin không chính xác hoặc không thống nhất theo thông báo của Văn phòng quốc tế.

3. Mọi thư từ, giao dịch liên quan đến đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hoá đều được thực hiện thông qua Cục Sở hữu trí tuệ. Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm thông báo kịp thời các yêu cầu của công ty TNHH 02 thành viên trở lên cho Văn phòng quốc tế và ngược lại, tuân theo quy định của điều ước quốc tế liên quan.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,227
Bài viết liên quan: