Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc về Nhà nước. Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân đó hoặc cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý. Công ty TNHH hai thành viên trở lên thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý không trở thành chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý đó.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân nước ngoài là chủ thể quyền đối với chỉ dẫn địa lý theo pháp luật của nước xuất xứ có quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý đó tại Việt Nam.

Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý:

Công ty TNHH 02 thành viên trở lên có thể tự mình hoặc ủy quyền cho một tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý. Việc nộp hồ sơ này có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 02 Văn phòng đại diện của Cục tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Thành phần hồ sơ:

Để đơn đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, công ty TNHH 02 thành viên trở lên phải nộp tối thiểu các tài liệu sau đây:

1. 02 Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý (mẫu 05-CDĐL quy định tại Phụ lục A ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN);

2. 02 Bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm;

3. 02 Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý;

4. 10 mẫu thể hiện cách trình bày chỉ dẫn địa lý sẽ được sử dụng với kích thước không lớn hơn 80mm x 80 mm và không nhỏ hơn 20mm x 20mm (trong trường hợp chỉ dẫn địa lý không phải là từ ngữ). 

5. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

6. Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho tổ chức (nếu nộp thông qua đại diện).

7. Tài liệu chứng minh chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ ở nước ngoài và Bản dịch tiếng Việt (đối với trường hợp đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý ra nước ngoài). 

Thời hạn giải quyết:

- Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;

Nếu đơn còn có các thiếu sót sau đây, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo cho công ty TNHH 02 thành viên trở lên và trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo, công ty phải sửa chữa thiếu sót đó:

1. Đơn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức quy định tại điểm 7.2 của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 16/2016/TT-BKHCN (không đủ số lượng bản của một trong số các loại tài liệu bắt buộc phải có; đơn không thoả mãn tính thống nhất; đơn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức trình bày; thông tin về người nộp đơn tại các tài liệu không thống nhất với nhau hoặc bị tẩy xoá hoặc không được xác nhận theo đúng quy định...);

2. Chưa nộp đủ lệ phí nộp đơn và lệ phí công bố đơn;

3. Không có giấy uỷ quyền hoặc giấy uỷ quyền không hợp lệ (nếu đơn nộp thông qua đại diện).

- Công khai, công bố đơn: 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.

- Thẩm định nội dung đơn: không quá 06 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Sở hữu trí tuệ.

Lưu ý: Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý có hiệu lực vô thời hạn kể từ ngày cấp.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,062
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: