Chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

chuyển đổi phương pháp tính thuế

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Phương pháp tính thuế của công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thực hiện ổn định trong thời gian 02 năm. Nếu hết 02 năm, công ty muốn chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT từ phương pháp tính thuế trực tiếp sang phương pháp tính thuế theo phương pháp khấu trừ (hoặc ngược lại) thì phải làm thủ tục chuyển đổi phương pháp tính thuế.

Trước đó, để thực hiện chuyển đổi phương pháp tính thuế, công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải thông báo cho cơ quan thuế biết công ty áp dụng phương pháp tính thuế nào bằng Mẫu 06/GTGT.

Tuy nhiên, hiện nay đã bãi bỏ quy định về việc phải nộp mẫu 06/GTGT, tức nghĩa, sau khi hết chu kỳ khai thuế và muốn chuyển đổi phương pháp tính thuế, công ty không cần phải nộp Mẫu 06/GTGT để thông báo về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế nữa, mà chỉ cần thực hiện đăng ký phương pháp tính thuế bình thường.

- Nếu công ty TNHH 2 thành viên trở lên muốn áp dụng tính thuế theo phương pháp trực tiếp thì nộp Tờ khai tính thuế GTGT (mẫu 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC). Trường hợp công ty có hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thì nộp Tờ khai tính thuế GTGT (mẫu 03/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

- Nếu công ty TNHH 2 thành viên trở lên muốn áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thì nộp Tờ khai thuế GTGT (mẫu 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC). Đối với các dự án đầu tư thuộc diện hoàn thuế thì nộp Tờ khai thuế GTGT (mẫu 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,507