>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Chế độ ngày nghỉ hàng năm của người lao động trong Công ty Hợp Danh

Hình từ Internet

Sau khi tham khảo ý kiến người lao động, công ty hợp danh có trách nhiệm quy định về lịch nghỉ hằng năm và thông báo trước cho người lao động biết thì. Mặc dù, lịch nghỉ này là do công ty hợp danh ấn định, nhưng người lao động có quyền thỏa thuận với công ty hợp danh để được nghỉ thành nhiều lần trong năm hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì người lao động được công ty hợp danh thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ. Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động bị thôi việc, bị mất việc làm.

Xác định số ngày nghỉ hằng năm

1. Đối với người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho công ty hợp danh

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một doanh nghiệp thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

Số ngày nghỉ

Đối tượng

12 ngày làm việc

Người làm công việc trong điều kiện bình thường.

14 ngày làm việc

Người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

Tham khảo Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

16 ngày làm việc

Người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Tham khảo Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Cứ đủ 05 năm làm việc cho công ty hợp danh thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định của pháp luật được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

2. Đối với người lao động có chưa đủ 12 tháng làm việc

Trường hợp 1: Công ty hợp danh tính thời gian nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc thực tế của người lao động. Cụ thể như sau:

Số ngày nghỉ hằng năm

=

Số ngày nghỉ hằng năm

+

Số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có)

x

Số tháng làm việc thực tế trong năm

12

Trường hợp 2: Người lao động làm việc chưa đủ tháng, nếu tổng số ngày làm việc và ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động (nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo quy định của pháp luật) chiếm tỷ lệ từ 50% số ngày làm việc bình thường trong tháng theo thỏa thuận thì tháng đó được tính là 01 tháng làm việc để tính ngày nghỉ hằng năm.

Thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm bao gồm:

- Thời gian học nghề, tập nghề nếu sau khi hết thời gian học nghề, tập nghề mà người lao động làm việc cho công ty hợp danh

- Thời gian thử việc nếu người lao động tiếp tục làm việc cho công ty hợp danh sau khi hết thời gian thử việc.

- Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương

- Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được công ty hợp danh đồng ý nhưng cộng dồn không quá 01 tháng trong một năm.

- Thời gian nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng.

- Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 02 tháng trong một năm.

- Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

- Thời gian thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà được tính là thời gian làm việc theo quy định của pháp luật.

- Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động.

- Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc nhưng sau đó được kết luận là không vi phạm hoặc không bị xử lý kỷ luật lao động.

Lưu ý:

- Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm. Tiền tàu xe, tiền lương những ngày đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm do hai bên thỏa thuận.

- Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng trước một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ.

- Công ty hợp danh không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, xử lý kỷ luật lao động trong thời gian người lao động nghỉ hằng năm được công ty hợp danh đồng ý.

1,208
Câu hỏi thường gặp: